Eco2 – committed to the future of renewable energy

Egalitatea de Şanse

Forest canopy (shot from below).

Viziunea şi valorile noastre, cuprinse în The Eco2 Way, reprezintă un set de principii care reflectă spiritul, filosofia şi practicile comerciale cotidiene ale companiei noastre.

Eco2 este devotat principiului egalităţii de şanse în angajare, şi îşi propune să asigure că talentul, abilităţile şi aptitudinile muncitorilor şi angajaţilor sunt fructificate la maximum. Scopul nostru este să asigurăm că persoanele sunt selectate, promovate şi tratate în toate celelalte aspecte ţinând cont de abilităţile şi aptitudinile lor relevante.

 

În consecinţă, politicile de angajare pe care le aplicăm în recrutare, selectare, instruire, dezvoltare şi promovare sunt gândite astfel încât să asigure că nici un candidat sau angajat nu va fi tratat într-o manieră mai nefavorabilă, direct sau indirect, pe baza rasei, culorii, convingerilor, naţionalităţii, apartenenţei etnice sau naţionale, dizabilităţilor, religiei, convingerilor religioase, apartenenţei sau neapartenenţei la sindicat, sexului, orientării sexuale, vârstei sau statutului marital.