Eco2 – committed to the future of renewable energy

Despre Eco2

Young girl running through a cornfield while flying an orange kite.

Eco2 este specializată în iniţierea, dezvoltarea, finanţarea şi operarea proiectelor de energii regenerabile în Regatul Unit şi Europa.

Eco2 a fost înfiinţată în noiembrie 2002, şi se bucură de succes considerabil în cadrul proiectelor dezvoltate pe gamă largă de tehnologii, începând de la vântul de coastă, gaze de depozit şi biomasă. De asemenea, suntem implicaţi în cercetare şi dezvoltare legată de tehnologii noi şi promiţătoare cum ar fi energia mareelor. Eco2 este devotată faţă de dezvoltarea unei operaţiuni extinse în exploatarea energiei regenerabile.

 

Biomasa joacă un rol major în portofoliul nostru privind energia regenerabilă, însă suntem dornici să fructificăm expertiza noastră în dezvoltarea ecologică, controlată în privinţa riscurilor, şi să capitalizăm succesul nostru atât în tehnologiile actuale cât şi cele noi, aflate în curs de dezvoltare.

 

Abordarea noastră recunoaşte nevoia de a echilibra aspectele comerciale cu beneficiile ecologice obţinute din proiectele de energie regenerabilă, şi înţelegem că aceasta trebuie să se manifeste atât pe plan strategic, cât şi pe plan local. Colaborăm strâns cu toate părţile interesate principale, inclusiv autorităţile locale, grupurile comunităţilor locale, organizaţiile de planificare, protecţia mediului şi departamente guvernamentale, încă de la începutul proiectelor, pentru a facilita succesul acestora în implementare.