Eco2 – committed to the future of renewable energy

Angajamentul Nostru

Close-up of sunflower with blue sky in the background.

Eco2 – angajament faţă de resursele regenerabile

Suntem o companie solidă implicată în exploatarea energiilor regenerabile, devotaţi unei abordări inovatoare pe piaţa generării de energie regenerabilă din Regatul Unit şi Europa.

 

Valorile noastre, care includ creativitatea, munca în echipă, învăţarea, durabilitatea şi conservarea, exprimă spiritul, filosofia şi practicile comerciale cotidiene ale companiei noastre, şi ghidează relaţiile noastre cu toate părţile interesate, inclusiv autorităţile locale, grupurile comunitare, de planificare, de protecţia mediului şi organizaţii guvernamentale, precum şi cu partenerii şi angajaţii noştri.

 

Suntem devotaţi unei strategii de afaceri asociate cu responsabilitate, şi vom continua să dezvoltăm operaţiuni de energie regenerabilă de succes pentru a contribui la combaterea efectelor negative ale încălzirii globale şi pentru a facilita atingerea obiectivelor guvernamentale.